nghỉ việc

3 tình huống điển hình khiến nhân viên nghỉ việc

Tình huống 1: Doanh nghiệp lớn, có thương hiệu, nhân sự vẫn nghỉ việc Thời mới bắt đầu làm nghề nhân sự, tôi bắt đầu vị trí nhân viên tuyển dụng cho một Công ty cũng có thương hiệu trên thị trường. Năng lực tài chính tốt, Công ty có thương hiệu trên thị trường, …

3 tình huống điển hình khiến nhân viên nghỉ việc Read More »