Làm thế nào để trở thành người đáng tin?

Nếu cho bạn một cơ hội để tiến cử ai đó, bạn sẽ tiến cử một người như thế nào ? Có lẽ phần đông mọi người sẽ tiến cử người “có năng lực”, “thông minh”, bởi như vậy sẽ giúp ích trong công việc. Nhưng ở thời đại này, mọi người muốn lựa chọn …

Làm thế nào để trở thành người đáng tin? Read More »